Dnia 27.02.2019 r. w naszej szkole odbyła się po raz pierwszy akcja honorowego oddawania krwi. Uczestniczyli w niej nauczyciele oraz uczniowie pełnoletni, zdrowi oraz przekonani, że stać ich na humanitarny gest oddania cząstki siebie dla ratowania zdrowia i życia innych ludzi.

Akcja krwiodawstwa była wielkim świętem całej szkolnej społeczności. Żywą lekcją wychowawczą dla uczniów, uczącą bezinteresowności w działaniu oraz poszanowania dla ludzi cierpiących i potrzebujących krwi. Duża liczba chętnych świadczyła o wysokiej świadomości znaczenia krwiodawstwa wśród młodzieży. Honorowe krwiodawstwo poprzedzone zostało sesją plakatową promującą ideę honorowego oddawania krwi, najcenniejszego z leków – daru serca.

Krew jest potrzebna każdego dnia dla ofiar wypadków, chorych i podczas operacji przeszczepu organów. Codziennie polskie szpitale i przychodnie zużywają ok. 1000 litrów krwi. Krwi, której nie da się zdobyć inaczej niż dzięki dobrej woli krwiodawców. Nie można jej kupić ani wyprodukować nawet w najlepszych laboratoriach.

   Pragnę serdecznie podziękować wszystkim krwiodawcom za ich Dar Serca oraz życzyć satysfakcji płynącej z tej wyjątkowo humanitarnej formy wyrażania własnego człowieczeń stwa.

Organizator Akcji HDK z ramienia szkoły
Barbara Durmała

Galeria zdjęć