Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły!

Akcja Szlachetna Paczka trwa!
Łączymy siły, by pomóc najbardziej potrzebującym.

W tym roku wspieramy rodzinę pani Jolanty, pana Macieja i ich 15-letniego syna Mariusza ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Lista potrzeb rodziny jest długa, ale wspólnymi siłami uda nam się zakupić potrzebne im rzeczy.  Dzięki szczodrości całej społeczności szkolnej mamy już bardzo wiele potrzebnych produktów oraz fundusze na zakup opałuna zimę oraz bojlera elektrycznego.

Zawsze wierzyliśmy w ogromne serca naszej młodzieży. Wiemy, że i tym razem uda nam się wzbudzić w rodzinie, której pomagamy wiarę w drugiego człowieka i nadzieję na lepsze jutro.

Akcję wspierać można do czwartku 10 grudnia włącznie.

Numer konta, na który wpłacać można datki rozesłany został do wszystkich opiekunów naszych uczniów i nauczycieli przez dziennik elektroniczny. Paczki z rzeczami dla rodziny składać można w sali nr 3.

Razem zmieniamy świat na lepsze!

szpaczka