Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w XVII LO 

2 listopada 2018
piątek po dniu Wszystkich Świętych
10 kwietnia 2019

(egz. gimnazjalny – część humanistyczna)

Szkoła organizuje zajęcia dla chętnych uczniów klas maturalnych.

11 kwietnia 2019

(egz. gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza)

Szkoła organizuje zajęcia dla chętnych uczniów klas maturalnych.

12 kwietnia 2019

(egz. gimnazjalny – język obcy)

Szkoła organizuje zajęcia dla chętnych uczniów klas maturalnych.

2 maja 2019

Dzień Flagi RP

6 maja 2019

(matura z j. polskiego)

7 maja 2019

(matura z matematyki)

17 maja 2019

(matura z j. francuskiego)