Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w XVII LO 

14 października 2015

Dzień Edukacji Narodowej

31 października 2016

poniedziałek przed dniem Wszystkich Świętych

19 kwietnia 2016

(egz. gimnazjalny – część humanistyczna)

Szkoła organizuje zajęcia dla chętnych uczniów klas maturalnych.

20 kwietnia 2016

(egz. gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza)

Szkoła organizuje zajęcia dla chętnych uczniów klas maturalnych.

21 kwietnia 2016

(egz. gimnazjalny – język obcy)

Szkoła organizuje zajęcia dla chętnych uczniów klas maturalnych.

2 maja 2017

Dzień Flagi RP

4 maja 2017

(matura z j. polskiego)

5 maja 2017

(matura z matematyki)

19 maja 2017

(matura z j. francuskiego)

16 czerwca 2017

piątek po święcie Bożego Ciała