Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w XVII LO 

2 i 3 listopada 2017

czwartek i piątek po dniu Wszystkich Świętych

18 kwietnia 2018

(egz. gimnazjalny – część humanistyczna)

Szkoła organizuje zajęcia dla chętnych uczniów klas maturalnych.

19 kwietnia 2018

(egz. gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza)

Szkoła organizuje zajęcia dla chętnych uczniów klas maturalnych.

20 kwietnia 2018

(egz. gimnazjalny – język obcy)

Szkoła organizuje zajęcia dla chętnych uczniów klas maturalnych.

2 maja 2018

Dzień Flagi RP

4 maja 2018

(matura z j. polskiego)

18 maja 2018

(matura z j. francuskiego)

1 czerwca 2018

piątek po święcie Bożego Ciała