Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w XVII LO 

31 października 2019
czwartek przed dniem Wszystkich Świętych
21, 22, 23 kwietnia 2020

(egzaminy ósmoklasisty)

Szkoła organizuje zajęcia dla chętnych uczniów klas maturalnych.

4 maja 2020

(matura z j. polskiego)

5 maja 2020

(matura z matematyki)

6 maja 2020

(matura z j. angielskiego)

15 maja 2019

(matura z j. francuskiego)

12 czerwca 2020

piątek po święcie Bożego Ciała