W Dniu Edukacji Narodowej całej społeczności szkolnej – Dyrekcji, Nauczycielom, Uczniom i Pracownikom szkoły – składamy najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu szkolnym i osobistym!