DOD kwiecień 22 (1)W piątek 22 kwietnia 2022 r. w godzinach popołudniowych w XVII Liceum Ogólnokształcącym im. Młodej Polski w Krakowie odbył się pierwszy z Dni Otwartych Drzwi. Do naszej placówki zawitało wielu uczniów, zainteresowanych nauką w naszej szkole. Mili Goście zostali powitani bardzo ciepło przez Panią Dyrektor, uczniów, Grono Pedagogiczne. Pani Dyrektor Lidia Kapała zaprezentowała zgromadzonym atuty szkoły oraz przedstawiła bogatą ofertę na przyszły rok.
DOD kwiecień 22 (4)Uczennice z klasy III AP, które zajmowały się prezentacją opowiedziały przybyłym o tym, jak wygląda typowy dzień nauki w naszej szkole, a także o wymianach, wycieczkach, różnorodnych projektach oraz wszelkich bogatych przedsięwzięciach. Na koniec Zosia Kowalska i Zuza Jędrzejowska wyświetliły film promocyjny, stworzonych przez Uczniów ich klasy oraz absolwentów.
DOD kwiecień 22 (3)Po części oficjalnej osoby zainteresowane nauką w naszej szkole mogły ją zwiedzić w towarzystwie naszych Uczniów. Oprócz oferty edukacyjnej rozdane zostały karty do wzięcia udziału w konkursach. Przez cały czas trwania dnia otwartego można było, chodząc po salach gromadzić punkty konkursowe.
Każda sala dawała możliwość zobaczenia różnych atrakcji (np. ciekawe zadania, quizy, rebusy, muzyka, filmiki), związanych z danym przedmiotem. Między innymi przeprowadzane były dyktanda w różnych językach. W pracowni chemiczno-fizycznej można było zobaczyć wynalazki oraz różnego rodzaju pomoce fizyczne.
DOD kwiecień 22 (2)Nauczyciele byli w swoich salach i oprócz organizowania zadań, prowadzili rozmowy z zainteresowanymi  uczniami i ich  rodzicami o swoich przedmiotach.
Dni Otwartych Drzwi jako organizatorzy uznajemy za bardzo udane i owocne i mamy nadzieję, że i tak uważają nasi goście – mamy nadzieję – przyszli uczniowie.
/G. Mroziński, J. Malik, M, Zielińska i G. Ozabor – klasa II A LO/