Dyrekcja XVII LO informuje, że egzaminy poprawkowe w sierpniu 2017 r. odbędą się w następujących terminach:

Język polski       28 sierpnia, godz. 9.00

Język francuski  28 sierpnia, godz. 9.00

Historia               28 sierpnia, godz. 9.00

Matematyka      29 sierpnia, godz. 9.00

Biologia                29 sierpnia, godz. 9.00