Kolejne dni na Euroweek przyniosły wiele nowych doświadczeń.
W sobotę 6 października uczestnicy zobaczyli cudowną Brugię, piękna jesienna aura tylko wzmocniła doznania estetyczne.
Natomiast niedziela 7 października była czasem spędzonym z rodzinami, które gościły młodych Europejczyków.
Poniedziałek obfitował w dyskusje panelowe poświęcone zrównoważonemu rozwojowi, wszyscy zastanawiali jak wdrożyć skuteczne działania proekologiczne w nasze codzienne życie. Popołudnie to był czas przeznaczony na wspólne gry i zabawy. A obrady w Parlamencie Europejskim uświetniły tydzień wspólnych spotkań.