Myśląc o wyborze tego zawodu, musisz być ciekawy świata, zainteresowany przemianami społecznymi i gospodarczymi. Dziennikarstwo to popularny, ciekawy i mocno oblegany kierunek. Dziennikarstwo jest dla ludzi łatwo nawiązujących kontakty, komunikatywnych, kreatywnych, otwartych, przebojowych, takich, którzy nie boją się dyskutować i wyrażać swoich opinii. Sprawność w posługiwaniu się słowem jak też umiejętność pracy w grupie to nie lada wyzwanie szczególnie dla początkujących młodych adeptów dziennikarstwa. Z takim wyzwaniem postanowili zmierzyć się  uczniowie – Samorząd Uczniowski oraz klasa IIC pod opieką nauczyciela Dariusza Janika. Gazetka szkolna „Złoty Róg” to na początek dwumiesięcznik, w którym będą pojawiać się  różne ciekawe informacje z życia  naszej szkoły, ciekawi goście, zdjęcia, ogłoszenia i wywiady.

Zachęcamy wszystkich chętnych do udziału w tworzeniu naszej szkolnej gazetki!

received_499151924289452