Bibliotekarz

godziny pracy:
poniedziałek 8.00 – 14.00,
wtorek 8.00 – 13.30,
środa 8.00 – 13.30,
czwartek 8.00 – 13.30.

Pedagog / psycholog szkoły

dyżur:
poniedziałek 13.00 – 16.00 (13:00 – 15:00 dyżur dla rodziców),
wtorek 12.00 – 15.00,
środa 8.45 – 14.45,
piątek 8.00 – 12.30.

Pielęgniarka szkolna

godziny pracy:
poniedziałek 8.00 – 12.00,
czwartek 8.00 – 12.00.