Bibliotekarz
godziny pracy:

poniedziałek 8.00 – 13.30,
wtorek 8.00 – 13.00,
środa – 8.00 – 13.15,
czwartek 8.50 – 10.40  i  12.30 – 13.30,
piątek 8.00 – 9.40  i  11.40 – 12.40.

Pedagog / psycholog szkoły
dyżur:

poniedziałek 13.00 – 15.00,
środa 8.00 – 9.00.

Pedagog / psycholog szkoły
godziny pracy:

poniedziałek 12.00 – 15.00,
wtorek 12.00 – 14.30,
środa 8.00 – 14.30,
piątek 9.00 – 13.30.

Pielęgniarka szkolna
godziny pracy:

poniedziałek 8.00 – 12.00,
czwartek 8.00 – 12.00.