Serdecznie gratulujemy uczniom klasy IIIA dwujęzycznej, którzy pomyślnie zdali egzaminy i otrzymają DELF, czyli Diplôme d’études en langue française na poziomie B2. Brawo!

Nasi laureaci to:

 1. Zuzanna Filek
 2. Wiktoria Gąsior
 3. Sofija Kinasz
 4. Wojciech Łażewski
 5. Agnieszka Marchewczyk
 6. Wiktoria Maturska
 7. Maciej Podsiadło
 8. Agnieszka Skup
 9. Justyna Sobczyk
 10. Szymon Telega
 11. Gabriela Waśniowska
 12. Gabriela Wolarczyk

Brawo!  Gratulujemy! Jesteśmy z Was bardzo dumni!

Co to jest DELF?

DELF (Diplôme d’études en langue française ) to oficjalny dyplom wydawany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, który poświadcza kompetencje językowe osoby nie będącej rodzimym użytkownikiem języka francuskiego. (za: www.institutfrancais.pl)

Co to jest poziom B2?

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. (za: pl.wikipedia.org)