pobraneW ramach współpracy z Instytutem Filologii Germańskiej UJ uczestniczyliśmy ostatnio w zajęciach pt:. „Zapożyczenia w socjolektach i natywizacja fonetyczno-grafemiczna”. Zajęcia poprowadził dr hab. Andrzej Feret, który w fantastyczny sposób opowiadał o pochodzeniu niemieckich słów w języku polskim, np. popularny wihajster pochodzi od zwrotu „ Wie heißt er?”, czyli „Jak to się nazywa?”

Wraz ze studentami II roku braliśmy aktywnie udział w zajęciach, odpowiadając na zadane przez pana doktora pytania dotyczące klasyfikacji obcych słów.