Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem sprawdzianów dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych XVII LO z Oddziałami dwujęzycznymi w Krakowie:

Harmonogram sprawdzianów do oddziałów dwujęzycznych do pobrania.

Harmonogram sprawdzianów do oddziałów dwujęzycznych-1