sckm mały

Serdecznie gratulujemy

Aleksandrze Wawrzyk

uczennicy klasy IA

uzyskania wyróżnienia (4. miejsce)

w XVI Wojewódzkim Konkursie Wiedzy „W kręgu mitów i kultury antycznej”

zorganizowanym przez Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
pod honorowym patronatem Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.