Małopolska Noc Naukowców logoGrupa młodzieży „fizyki rozszerzonej”, lecz nie tylko, odwiedziła w piątek 27 września Instytut Fizyki Jądrowej PAN i do godzin wieczornych uczestniczyła w Małopolskiej Nocy Naukowców:

– Poznaliśmy budowę i zasadę działania urządzeń pracujących w oparciu o reakcję syntezy termojądrowej (tokamak JET, ITER, stellarator W7-X, plasma-focus PF-24),

– Dowiedzieliśmy się wiele o ciekłych kryształach i własnościach światła spolaryzowanego.

– Zapoznaliśmy się z metodami obrazowania umożliwiającymi badanie struktury oraz funkcji organów wewnętrznych organizmów żywych, szeroko wykorzystywanych w diagnostyce medycznej. Szczegółowo poznaliśmy metodę rezonansu magnetycznego.

– Bardzo ciekawa była możliwość bezpośredniej rozmowy wideo z polskim naukowcem w laboratorium CERN i obejrzenia na żywo fragmentów wielkich detektorów i Wielkiego Zderzacza Hadronów LHC.

– Świetne były pokazy z dziedziny magnetyzmu, niskich temperatur i nadprzewodnictwa, podczas których prezentowano skroplone gazy, takie jak azot i tlen oraz lewitację nadprzewodnika wysokotemperaturowego.

– Na zakończenie zwiedzaliśmy jedyne w Polsce miejsce, gdzie prowadzona jest radioterapia protonowa dla pacjentów z chorobami nowotworowymi. Obejrzeliśmy modelarnię, tomograf komputerowy oraz stanowiska, na których napromienia się pacjentów – stanowisko ze skanującą wiązką protonową oraz stanowisko terapii oka.