Mat czw 5W dniu 9 stycznia dwie klasy naszego LO: klasa IAG i klasa IIA pojechały na Campus UJ, aby wysłuchać wykładu dra Jerzego Szczepańskiego w ramach Matematycznych Czwartków na UJ.

Wykład nosił tytuł „Matematyka ubezpieczeń na życie” i mówił  o tym w jaki sposób metody matematycne pomagają firmom ubezpieczeniowym obliczyć wysokość składek płaconych przez pracowników  w Polsce, aby po zakończeniu kariery zawodowej i przejściu na emeryturę mieli oni środki na życie. Wskazywał na różne czynniki mające wpływ na wysokość składek ubezpieczeniowych, posługiwał się danymi statystycznymi i zachęcał, aby samemu przyjrzeć sie temu zagadnieniu, ponieważ jest ciekawsze niż na to wygląda 🙂

 

Mat czw 2Po zakończeniu wykładu reprezentanci każdej ze szkół wzięli udział w konkursie wiedzy o UJ, wiedzy o Krakowie i samej matematyce. Janek z IAG dzielnie walczył, ale podejrzewamy, że zajęte przez niego 4 miejsce spowodowane było „telefonami do przyjaciela” niektórych reprezentantów… ale może nam się zdawało 🙂  I tak jesteśmy dumni z Janka!

 

 

 

 

Mat czw 3Na zakończenie wyprawy zwiedzilismy gmach Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo nam się podobało!