Zachęcamy do śledzenia poniższych stron, na których pojawiają się bieżące informacje i materiały związane z egzaminem maturalnym.

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Kuratorium Oświaty w Krakowie