W klasie IAG na lekcji biologii dwujęzycznej w języku francuskim, której tematem był koronawirus i Covid 19 został ogłoszony konkurs na wykonanie plakatu o tej samej tematyce. Nadesłane prace zostały ocenione przez jury według wcześniej podanych kryteriów. I oto prezentujemy plakaty, który zdobyły pierwsze miejsca i znalazły się w laurach zwycięzców.

Biologia po francusku tylko u nas w ZSO nr 7 przy Złotym Rogu.

affiche covid 19 A. Italiano - copie PLAKAT COVID-19 O.Sawicka - copie plakat o wirusach po fr A. Maciejasz - copie Affiche CORONAVIRUS (1) - copie