Grupa uczniów IIA realizująca program fizyki rozszerzonej spędziła piątkowy wieczór, 29 września, w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. W ramach corocznej Małopolskiej Nocy Naukowców Instytut otworzył swoje laboratoria dla miłośników nauki. Fizycy ze Złotego Rogu obejrzeli świetne filmy o budowie atomu, o tajemnicach DNA i o Centrum Cyklotronowym Bronowice. Nawiązaliśmy także połączenie poprzez tele-most z naukowcami centrum akceleratora cząstek w CERN pod Genewą. Oglądaliśmy pracownię wzrostu monokryształów. Zwiedziliśmy Centrum Cyklotronowe Bronowice (CCB) gdzie prowadzi się protonowa terapię nowotworową; poznaliśmy cały proces przygotowania pacjentów do napromieniowania wiązką protonów i obejrzeliśmy najważniejsze urządzenia CCB.

Zobacz jak było!