Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie:
mgr Lidia Kapała

wtorek 13.30-14.30 przyjęcia stron
(po wcześniejszym umówieniu przez Sekretariat Szkoły)

 

Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie:
mgr Ewa Konsek

piątek 13.30-14.30 przyjęcia rodziców
(po wcześniejszym umówieniu)