Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie:

mgr Lidia Kapała

przyjęcia stron: czwartek 14.00 – 15.00
(po wcześniejszym umówieniu)

 

Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie:

mgr Ewa Konsek

dyżur dla rodziców: środa 14.00 – 15.00
(po wcześniejszym umówieniu)