Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie

mgr Lidia Kapała

 

Zastępca Dyrektora

mgr Anna Gibska