Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie

mgr Barbara Chmura

 

Zastępca Dyrektora

mgr Izabela Bednarczyk