Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie:

mgr Lidia Kapała

czwartek 13.30-14.30 przyjęcia stron
(po wcześniejszym umówieniu przez Sekretariat Szkoły)

Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie:

mgr Ewa Konsek

środa 13.30-14.30 przyjęcia rodziców
(po wcześniejszym umówieniu)