Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie:
mgr Lidia Kapała

środa 14.30-15.30 przyjęcia stron
(po wcześniejszym umówieniu przez Sekretariat Szkoły)

 

Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie:
mgr Dagmara Pankiewicz

poniedziałek 15.30-16.30 przyjęcia rodziców
(po wcześniejszym umówieniu)