Nauczyciele XVII LO

 

Język polski

mgr Lidia Kapała
mgr Agnieszka Krzan
mgr Ewa Łażewska
mgr Elwira Sobczyk

Język angielski

mgr Anna Iwaniec
mgr Maria Panek
mgr Marek Suder

 Język francuski

mgr Agnieszka Augustynowicz
mgr Elżbieta Brzozowska-Trojnar
mgr Grażyna Curyło
mgr Mariusz Krysa
mgr Justyna Pychowska-Sroka

Język hiszpański

mgr Anika Martyniak

Język niemiecki

mgr Celina Sopata

Matematyka

mgr Urszula Adamska
mgr Katarzyna Lenart
mgr Jolanta Wydra-Horwat

Historia

mgr Katarzyna Jokeš
mgr Jolanta Rey

Wiedza o społeczeństwie

mgr Anna Gibska

Biologia

mgr Anna Pamuła
mgr Jolanta Skoczylas

Geografia

mgr Anna Gibska
mgr Helena Wozowicz
mgr Barbara Żwirek

Fizyka

mgr Marek Turaj

 Chemia

mgr Monika Łazarska – Grabka

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Lidia Kapała

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Jolanta Skoczylas

Informatyka

mgr Dariusz Sarzyński

Wiedza o kulturze

mgr Mirela Rubin-Lorek

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Anna Gibska

Religia

mgr Sabina Knecht

 

Wychowanie fizyczne

mgr Leszek Batko
mgr Piotr Chmiel
mgr Jan Cyniewski
mgr Edyta Stefańska

 
Pedagog

mgr Ewa Dybowicz

Biblioteka

mgr Wiesława Adamczyk
mgr Elwira Sobczyk