Nauczyciele XVII LO

 

Język polski

mgr Katarzyna Bomba
mgr Lidia Kapała
mgr Ewa Łażewska
mgr Elwira Sobczyk

Język angielski

mgr Anna Iwaniec
mgr Maria Jolanta Panek
mgr Joanna Wojciechowska-Hartopp

 Język francuski

mgr Ewa Konsek
mgr Mariusz Krysa
mgr Justyna Pychowska-Sroka

Język hiszpański

mgr Anika Martyniak

Język niemiecki

mgr Celina Sopata

Matematyka

mgr Urszula Adamska
mgr Maciej Bajorek
mgr Danuta Kiełb
mgr Daria Siemiatowska

Historia

mgr Piotr Feczko
mgr Katarzyna Jokeš
mgr Jolanta Rey

Wiedza o społeczeństwie

mgr Piotr Feczko
mgr Barbara Żwirek

Biologia

mgr Anna Pamuła
mgr Jolanta Skoczylas

Geografia

mgr Barbara Żwirek

Fizyka

mgr Marek Turaj

 Chemia

mgr Tadeusz Hawliczek

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Tadeusz Hawliczek

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr  Barbara Durmała

Ekonomia w praktyce

mgr Piotr Feczko

Dziennikarstwo

mgr Dariusz Janik

Informatyka

mgr Dariusz Sarzyński

 
Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Barbara Żwirek

Religia

mgr Anna Szwajkosz

 

Wychowanie fizyczne

mgr Leszek Batko
mgr Małgorzata Felis
mgr Edyta Stefańska

Biblioteka

mgr Wiesława Adamczyk

Doradca zawodowy, psycholog
mgr Ewa Dybowicz