Nauczyciele XVII LO

Język polski
mgr Katarzyna Bomba
mgr Lidia Kapała
mgr Ewa Łażewska
mgr Elwira Sobczyk
Język angielski
mgr Ewa Bartosik
mgr Anna Iwaniec
mgr Olena Kuzmenok
mgr Maria Jolanta Panek
mgr Olha Slatynska

Język francuski

mgr Ewa Konsek
mgr Natalia Korzycka-Hareńczyk
mgr Mariusz Krysa
mgr Olha Slatynska
mgr Olena Volgina

Język hiszpański

mgr Anika Martyniak

Język niemiecki
mgr Celina Sopata


Matematyka
mgr Urszula Adamska
mgr Martyna Morel
mgr Daria Siemiatowska

Fizyka

mgr Marek Turaj

Chemia

mgr Tadeusz Hawliczek
mgr Monika Szymańska

Biologia

mgr Anna Pamuła
mgr Jolanta Skoczylas

Geografia

mgr Monika Panek-Kliszcz
mgr Barbara Żwirek

Historia

mgr Piotr Dąbrowa
mgr Katarzyna Jokeš

Wiedza o społeczeństwie

mgr Piotr Dąbrowa
mgr Barbara Żwirek

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Tadeusz Hawliczek

Ekonomia w praktyce

mgr Piotr Feczko

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr  Barbara Durmała

Informatyka
mgr Dominika Stęchły-Maniak

Elementy dziennikarstwa / retoryka
mgr Lidia Kapała

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Barbara Żwirek

Plastyka
mgr Maja Wolska-Stec

Wychowanie fizyczne
mgr Małgorzata Felis
mgr Edyta Stefańska

Religia
mgr Sabina Knecht-Macior

Psycholog, doradca zawodowy
mgr Ewa Dybowicz

Bibliotekarz
mgr Wiesława Adamczyk