Nauczyciele XVII LO

Język polski

mgr Lidia Kapała

mgr Agnieszka Krzan
mgr Ewa Łażewska
mgr Elwira Sobczyk

Fizyka

mgr Marek Turaj

 

Język angielski
mgr Anna Iwaniec
mgr Maria Panekmgr Marek Suder

 

Chemia

mgr Monika Łazarska – Grabka

 

Język francuski

mgr Agnieszka Augustynowicz

mgr Elżbieta Brzozowska-Trojnar

mgr Grażyna Curyło
mgr Mariusz Krysa

mgr Justyna Pychowska-Sroka

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Lidia Kapała

 

Język niemiecki

mgr Celina Sopata

 

Informatyka

mgr Dariusz Sarzyński

 

Język hiszpański

mgr Anika Martyniak

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

?

Historia

mgr Katarzyna Jokeš

mgr Jolanta Rey

Wychowanie fizyczne

mgr Leszek Batko

mgr Piotr Chmiel

mgr Jan Cyniewski

mgr Edyta Stefańska

Wiedza o społeczeństwie

mgr Anna Gibska

Religia

mgr Sabina Knecht

 

Biologia

mgr Anna Pamuła
mgr Jolanta Skoczylas

Wiedza o kulturze

mgr Mirela Rubin-Lorek

 

Geografia

mgr Anna Gibska
mgr Helena Wozowicz
mgr Barbara Żwirek

Wychowanie do życia w rodzinie

Matematyka

mgr Urszula Adamska
mgr Katarzyna Lenart

mgr Jolanta Wydra-Horwat

 

Pedagog

mgr Ewa Dybowicz

 

Biblioteka
mgr Wiesława Adamczykmgr Elwira Sobczyk