Nauczyciele XVII LO

 

Język polski

mgr Katarzyna Bomba
mgr Lidia Kapała
mgr Ewa Łażewska
mgr Agnieszka Krzan
mgr Elwira Sobczyk

Język angielski

mgr Anna Iwaniec
mgr Maria Jolanta Panek
mgr Joanna Wojciechowska-Hartopp
mgr Dominika Klimas
mgr Magdalena Czyż

 Język francuski

mgr Elżbieta Brzozowska-Trojnar
mgr Ewa Konsek
mgr Mariusz Krysa

Język hiszpański

mgr Anika Martyniak

Język niemiecki

mgr Celina Sopata

Matematyka

mgr Urszula Adamska
mgr Danuta Kiełb
mgr Daria Siemiatowska
mgr Maciej Bajorek

Historia

mgr Katarzyna Jokeš
mgr Jolanta Rey

Wiedza o społeczeństwie

mgr Barbara Żwirek

Biologia

mgr Anna Pamuła
mgr Jolanta Skoczylas

Geografia

mgr Anna Gibska
mgr Barbara Żwirek

Fizyka

mgr Marek Turaj

 Chemia

mgr Tadeusz Hawliczek

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Tadeusz Hawliczek

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr  Barbara Durmała

Informatyka

mgr Dariusz Sarzyński

Wiedza o kulturze

mgr Anna Foltman

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Anna Gibska

Religia

mgr Sabina Knecht-Macior

 

Wychowanie fizyczne

mgr Leszek Batko
mgr Małgorzata Felis
mgr Edyta Stefańska

Biblioteka

mgr Wiesława Adamczyk

Doradca zawodowy, psycholog
mgr Ewa Dybowicz