Serdecznie gratulujemy

panu dr. Adamowi Woźniakowi

obrony rozprawy doktorskiej w Instytucie Filozofii UJ.

Życzymy Panu dalszych sukcesów naukowych i dydaktycznych!