plakat LO SP

 

ulotka 1 str

 

Informujemy, że zgodnie z Porozumieniem między Małopolskim Kuratorem Oświaty a Prezydentem Miasta Krakowa w zakresie tworzenia i realizowania lokalnej polityki oświatowej, w którym określono liczbę oddziałów klas ponadgimnazjalnych w poszczególnych szkołach, przedstawiamy aktualną ofertę dla kandydatów do klas pierwszych XVII Liceum Ogólnokształcącego:

 

W roku szkolnym 2017/18 zapraszamy do następujących klas:

  • IA –  dwujęzycznej z językiem francuskim (realizowanym na dwóch poziomach znajomości języka) oraz rozszerzeniami do wyboru;
  • IB –  z rozszerzonym językiem angielskim oraz innymi rozszerzeniami do wyboru.

 

Przedmioty rozszerzone realizowane są  międzyoddziałowo

do wyboru: język polski lub matematyka realizowane w grupach na poziomach podstawowym i rozszerzonym począwszy od klasy pierwszej,

pozostałe przedmioty w zakresie rozszerzonym, również do wyboru spośród historii, biologii, chemii, geografii i wiedzy o społeczeństwie, realizowane od klasy drugiej.

Ważne!

Uczniowie spoza Gimnazjum nr 18 starający się do klasy dwujęzycznej, jeśli nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka, winni przystąpić do egzaminu (w celu określenia poziomu znajomości języka), który odbędzie się 30 maja 2017 roku o godz. 900 w ZSO nr 7 w Krakowie, ul. Złoty  Róg 30.

Po klasie trzeciej LO uczniowie mają możliwość zdawania  w szkole, na preferencyjnych warunkach finansowych, państwowego egzaminu z języka francuskiego  DELF B2.

Matura z j.francuskiego zdawana dwujęzycznie uprawnia do uzyskania dodatkowych punktów przy rekrutacji na niektóre uczelnie.

 

Jako jedyna szkoła w Małopolsce oferujemy nauczanie dwujęzyczne polsko-francuskie, prowadzone tylko w 11 liceach w całej Polsce. Współpracujemy z Ambasadą Francji, Konsulatem Francuskim i Instytutem Francuskim w Krakowie oraz Campus France – Agencją Rządu Republiki Francuskiej przy Ambasadzie Francji. Poszerzamy wiedzę uczniów na temat kultury krajów francuskojęzycznych, współpracujemy z licznymi szkołami francuskojęzycznymi.  Do tej pory nasi uczniowie brali udział w wymianach z placówkami w Saint-Laurent-sur-Sevre, Orleanie, Echirolles, Grenoble, Meylan, Hyères, Pontcharra, Calais, Ribeauvillé,Ajaccio na Korsyce, St. Afrique (Francja), w Ciney, Theux, Kain, Mons (Belgia), w Budapeszcie (Węgry). Szkoła nasza oferuje możliwość uczenia się różnych języków obcych: francuskiego, angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.

Zalety naszej szkoły to: dobre wyniki z egzaminu maturalnego, wysokie miejsca  w olimpiadach  j.francuskiego, nauka w systemie jednozmianowym, dobry dojazd, bezpieczeństwo w szkole, stołówka, miła atmosfera.

Szkoła ma podpisaną umowę o współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniesytetem Pedagogicznym w Krakowie i Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie. W ramach tej współpracy uczniowie biorą udział w zajęciach organizowanych przez Instytut Filologii Romańskiej UJ, w wykładach w Instytucie Filologii Angielskiej UP, a w szkole prowadzone są zajęcia Roku Zerowego AGH z matematyki. Szkoła umożliwia młodzieży udział w projektach unijnych Erasmus+, obchodach światowego Dnia Frankofonii i Dnia Anglofonii,  poszerzając w ten sposób  wiedzę na temat kultury krajów francuskojęzycznych i angielskojęzycznych. Licealiści regularnie angażują się w akcje charytatywne: Szlachetna Paczka, WOŚP, przedświateczne zbiórki żywności, pomoc schroniskom dla bezdomnych zwierząt, kiermasze świąteczne.

Szkoła realizowała  projekty unijne Comenius : 2003 – Francja, 2003-2005 – Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Belgia, 2007-2009 – Wielka Brytania, liczne wymiany językowe, wyjścia na spektakle teatralne (również wyjazdy na festiwale teatralne do innych miast), coroczne publikacje  tomików  poezji naszych uczniów, akcje charytatywne,  wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych połączone z zajęciami prowadzonymi przez pedagoga szkolnego (w klasach dwujęzycznych również przez romanistów),  wyjazdy zimowe na narty i snowboard.

Wyposażenie naszej szkoły:

• dziennik elektroniczny

• Internet w całej szkole

• Wi-Fi

• projektory multimedialne w większości sal lekcyjnych

• multimedialne pracownie przedmiotowe

• tablice interaktywne

• centrum komputerowe dla ucznia

• biblioteka szkolna ogólna

• biblioteka francuska – bogaty wybór literatury i prasy dwujęzycznej

• stołówka

• gabinet pielęgniarski

• gabinet psychologa i pedagoga

• sklepik szkolny

• szatnia oraz indywidualne szafki

• monitoring

• sala gimnastyczna, boiska szkolne.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na Facebooku

 

 

Serdecznie zapraszamy !