Klasa Przedmioty wiodące Języki obce Informacje dodatkowe
IA Klasa dwujęzyczna
z językiem francuskim, z rozszerzoną matematyką lub językiem polskim i przedmiotami rozszerzonymi: historią, geografią, wiedzą o społeczeństwie lub biologią do wyboru, realizowanymi międzyoddziałowo od klasy drugiej.
Język francuski obowiązkowy, drugi język angielski, hiszpański, niemiecki realizowany międzyoddziałowo do wyboru przez ucznia. Język francuski nauczany jest na poziomie dwujęzycznym w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Zajęcia prowadzą nauczyciele romaniści oraz lektor francuski. Przedmioty nauczane dwujęzycznie to: historia, geografia, matematyka, biologia i fizyka. Uczniowie przygotowują się do matury dwujęzycznej i mogą zdawać w/w przedmioty na poziomie dwujęzycznym. Absolwenci otrzymują, oprócz świadectwa dojrzałości, certyfikat z Ambasady Francji potwierdzający znajomość j. francuskiego na poziomie dwujęzycznym. Wyniki matury dwujęzycznej są dodatkowo punktowane przy rekrutacji na studia przez niektóre wyższe uczelnie. Uczniowie klasy dwujęzycznej mają możliwość przystąpienia, na terenie szkoły, do międzynarodowego egzaminu DELF z j. francuskiego na preferencyjnych warunkach finansowych. Uczniowie uczestniczą w wymianach ze szkołami z krajów francuskojęzycznych. Uczniowie spoza Gimnazjum nr 18 rekrutowani są po zdaniu egzaminu z j. francuskiego.
IB Klasa z rozszerzonym językiem angielskim przygotowująca do egzaminu na poziomie B2. Przedmioty rozszerzone to matematyka lub język polski oraz historia, geografia, WOS lub biologia do wyboru, realizowane międzyoddziałowo od klasy drugiej. Język angielski obowiązkowy, drugi język hiszpański, francuski, niemiecki realizowany międzyoddziałowo do wyboru przez ucznia.

 

Język angielski nauczany jest na poziomie rozszerzonym w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Realizowany jest program przygotowujący do międzynarodowego egzaminu na poziomie B2 z j. angielskiego.

Uczniowie biorą udział w spotkaniach z konsulem lub przedstawicielem USA w ramach Dni Anglofonii, uczestniczą również w warsztatach językowych w Wielkiej Brytanii.

 

 

 

 

 

 

Zalety naszej szkoły to między innymi:

wyjątkowość oferty – nauczanie dwujęzyczne polsko-francuskie prowadzone jest jedynie w 10 liceach w całej Polsce, nasze liceum jest jedynym takim liceum w Małopolsce

 • doskonałe wyniki z matury dwujęzycznej
 • współpraca z Ambasadą Francji, Konsulatem Francuskim i Instytutem Francuskim w Krakowie
 • współpraca z Konsulatem USA w Krakowie
 • uczniowie klasy dwujęzycznej mają możliwość przystąpienia, na terenie szkoły, do międzynarodowego egzaminu DELF z j. francuskiego na preferencyjnych warunkach finansowych
 • Uczniowie klas dwujęzycznych uczestniczą w projekcie „Klasy europejskie”( możliwość wyjazdu do szkoły St Gabriel w miejscowości Saint-Laurent-sur-Sèvre w Wandei. Głównym celem wyjazdu jest zdobycie doświadczenia językowego poprzez uczęszczanie na lekcje w szkole francuskiej oraz kontakty z rówieśnikami.
 • organizacja licznych wymian językowych – do tej pory nasi uczniowie brali udział w wymianach z licznymi szkołami we Francji i Belgii, w Ajaccio (Korsyka), w Budapeszcie (Węgry)
 • organizacja projektów unijnych Comenius z Francją, Wielką Brytanią, Niemcami, Belgią, Hiszpanią i Włochami
 • organizacja Dnia Frankofonii i Anglofonii oraz innych cyklicznych imprez poszerzających wiedzę na temat kultury i historii krajów francusko- i angielskojęzycznych
 • możliwość udziału w warsztatach językowych w Wielkiej Brytanii
 • zajęcia Roku Zerowego AGH z matematyki
 • jednozmianowość (lekcje zaczynają się w godzinach rannych)
 • nasze liceum jest szkołą ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • funkcjonuje dziennik elektroniczny Mobireg
 • bezpieczna szkoła – monitoring
 • dostęp do WI-FI
 • możliwość udziału w licznych akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę
 • wyjścia na spektakle teatralne (również wyjazdy na festiwale teatralne do innych miast)
 • wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych
 • mała szkoła – miła atmosfera
 • dobre położenie, wygodny dojazd komunikacją miejską.

Wyposażenie naszej szkoły:

· pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice interaktywne, projektory multimedialne, komputery
· pracownia komputerowa z dostępem do Internetu
· biblioteka szkolna – centrum multimedialne dla uczniów
· stołówka
· sklepik szkolny
· szatnia, indywidualne szafki dla uczniów
· monitoring
· sala gimnastyczna, boiska szkolne.

Serdecznie zapraszamy!!