Zalety naszej szkoły to:

 • wyjątkowość oferty – nauczanie dwujęzyczne polsko-francuskie prowadzone jest jedynie w 11 liceach w całej Polsce, nasze liceum jest jedynym takim liceum w Małopolsce
 • posiadamy francuski znak jakości nauczania dwujęzycznego: Label FrancEducation
 • w 2018r. powstała klasa dwujęzyczna z j. niemieckim
 • doskonałe wyniki z matury dwujęzycznej w j. francuskim
 • współpraca z Ambasadą Francji, Konsulatem Francuskim i Instytutem Francuskim w Krakowie (patronat)
 • współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim – zajęcia w Instytucie Romanistyki dla naszych uczniów
 • współpraca z Instytutem Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego (patronat)
 • współpraca z Instytutem Germanistyki UJ (uczestnictwo naszych uczniów w wykładach)
 • współpraca z organizacjami Campus France, Destination Pologne
 • współpraca z Konsulatem USA w Krakowie
 • nasze liceum jest szkołą ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • uczniowie klasy dwujęzycznej mają możliwość przystąpienia, na terenie szkoły, do międzynarodowego egzaminu DELF z j.francuskiego na preferencyjnych warunkach finansowych
 • uczniowie klas dwujęzycznych uczestniczą w projekcie „Klasy europejskie” – możliwość wyjazdu do szkoły St Gabriel w miejscowości Saint-Laurent-sur-Sèvre w Wandei. Głównym celem wyjazdu jest zdobycie doświadczenia językowego poprzez uczęszczanie na lekcje w szkole francuskiej oraz kontakty z rówieśnikami.
 • organizacja licznych wymian językowych – do tej pory nasi uczniowie brali udział w wymianach z licznymi szkołami we Francji i Belgii, w Ajaccio (Korsyka), w Budapeszcie (Węgry)
 • organizacja projektów unijnych Comenius: do tej pory z Francją, Wielką Brytanią, Niemcami, Belgią, Hiszpanią i Włochami
 • zrealizowany projekt unijny Erasmus+  z Niemcami, Irlandią, Hiszpanią, Portugalią i Włochami
 • udział w międzynarodowych projektach językowych – Euroweek 2018 w Belgii
 • udział w projektach literackich – francuski projekt „10 na 10”
 • organizacja Dnia Frankofonii, Anglofonii oraz innych cyklicznych imprez poszerzających wiedzę na temat kultury i historii krajów francusko- i angielskojęzycznych
 • w ostatnich latach: organizacja Dnia Eurofonii – imprezy poszerzające wiedzę na temat kultury i historii krajów języka francuskiego, angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego
 • coroczne warsztaty językowe w Wielkiej Brytanii
 • od ponad 10 lat zajęcia Roku Zerowego AGH z matematyki
 • jednozmianowość (lekcje zaczynają się w godzinach rannych)
 • funkcjonuje dziennik elektroniczny
 • bezpieczna szkoła – monitoring
 • dostęp do WI-FI
 • możliwość udziału w licznych akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę
 • wyjścia na spektakle teatralne
 • wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych
 • mała szkoła – miła atmosfera
 • dobre położenie, wygodny dojazd komunikacją miejską.

Wyposażenie naszej szkoły:

 • pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice interaktywne, projektory multimedialne, komputery
 • pracownia komputerowa
 • biblioteka szkolna – centrum multimedialne dla uczniów
 • stołówka
 • sklepik szkolny
 • szatnia, indywidualne szafki dla uczniów
 • monitoring
 • sala gimnastyczna

Serdecznie zapraszamy!!