Organizacja roku szk 2021 22 aktualnado pobrania: Organizacja roku szkolnego 2021 22 aktualna

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z organizacją roku szkolnego 2019/20 w naszej szkole:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostały przesunięte ujęte w organizacji roku szkolnego 2019/2020 dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z 21, 22, 23 kwietnia br. oraz 4, 5, 6 i 15 maja br. na dni, w których będą przeprowadzane egzaminy ósmoklasisty – 16, 17 i 18 czerwca br. oraz maturalne z języka polskiego i matematyki w zakresie podstawowym oraz języka angielskiego i języka francuskiego – 8, 9, 10 i 23 czerwca br. (zgodnie Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku).

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 w XVII LO:

Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019
I Dzień Otwarty 9 września 2019 obowiązkowe zebrania z  rodzicami
czwartek przed Dniem Wszystkich Świętych 31 października 2019 dzień wolny od zajęć dydaktycznych
ślubowanie uczniów klasy I LO oraz  1 i 7 SP 8 listopada 2019
II Dzień Otwarty 18 listopada 2019
ferie świąteczne 23 grudnia 2019
– 1 stycznia 2020
matura próbna dwujęzyczna z j. francuskiego 10 stycznia 2020 zajęcia lekcyjne według planu
wystawienie ocen na I półrocze do 16 stycznia 2020
konferencja klasyfikacyjna 20 stycznia 2020
III Dzień Otwarty 20 stycznia 2020 obowiązkowe zebrania z  rodzicami
początek II półrocza 20 stycznia 2020
ferie zimowe 27 stycznia – 9 lutego 2020
IV Dzień Otwarty 16 marca 2020
egzamin z j. francuskiego dla klas II LO 24 marca 2020 zajęcia lekcyjne według planu
wystawienie ocen w klasach III LO do 8 kwietnia 2020
ferie wielkanocne 9 – 14 kwietnia 2020
konferencja klasyfikacyjna klas III LO 17 kwietnia 2020
egzamin ósmoklasisty 21 kwietnia 2020
16 czerwca
LO: dzień wolny od zajęć dydaktycznych
22 kwietnia 2020
17 czerwca
LO: dzień wolny od zajęć dydaktycznych
23 kwietnia 2020
18 czerwca
LO: dzień wolny od zajęć dydaktycznych
egzaminy maturalne 4 maja 2020
8 czerwca
matura z j. polskiego
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
5 maja 2020
9 czerwca
matura z matematyki
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
(wyjątek: klasa 8 ma zajęcia programowe)
6 maja 2020
10 czerwca
matura z j. angielskiego
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
(wyjątek: klasa 8 ma zajęcia programowe)
15 maja 2020
23 czerwca
matura z j. francuskiego
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
(wyjątek: klasa 8 ma zajęcia programowe)
V Dzień Otwarty 25 maja 2020 obowiązkowe zebrania z  rodzicami
informacja o zagrożeniach
piątek po święcie Bożego Ciała 12 czerwca 2020 dzień wolny od zajęć dydaktycznych
wystawienie przewidywanych ocen rocznych  do 15 czerwca 2020
konferencja klasyfikacyjna 22 czerwca 2020
zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020