Oto lista linków do strony Kuratorium Oświaty w Krakowie, na której znajduje się wykaz oraz opis wymagań do olimpiad i konkursów dla uczniów liceów ogólnokształcących w roku szkolnym 2018/19. Zapraszamy do zapoznania się z tą ofertą, a chętnych do udziału w konkursach i turniejach uczniów prosimy o kontakt z nauczycielami przedmiotów.

Powodzenia!

Olimpiady

Konkursy i turnieje