Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu do wieczności

Pani Teresy Brańkowskiej,

wieloletniej i zasłużonej Nauczycielki języka polskiego oraz Wychowawczyni,

która kształtowała młode pokolenia od 1970 roku w Szkole Podstawowej nr 35

i w XVII Liceum Ogólnokształcącym.

 

Ostatnie pożegnanie odbędzie się w środę, 8 lutego o godzinie 13.40

w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim.

 

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

klepsydra Teresa Brankowska-1