To tytuł dyskusji naukowej prowadzonej przez wybitnych historyków, badaczy dziejów Rzeczpospolitej z uniwersytetów europejskich, której mogli się przysłuchiwać  uczniowie klas II i III naszego liceum realizujący historię w zakresie rozszerzonym.

Dyskusja ta była organizowana ramach III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski odbywającego się w Krakowie w dniach 11–14 października 2017 r. pod tytułem « Dawna Rzeczpospolita: historia – dziedzictwo – pamięć. »

Motywem przewodnim konferencji  było zagadnienie pamięci o dawnej Rzeczypospolitej wśród  narodów, które ją niegdyś tworzyły, a w XX wieku uzyskały własną państwowość . Uczestnicy spotkania mogli usłyszeć  jak  historycy na Litwie, Białorusi czy Ukrainie postrzegają  własną historię w kontekście przynależności do dawnej Rzeczypospolitej na przestrzeni ostatnich stu lat? Jaki wpływ na to miały najpierw polityka historyczna zaborców, a następnie bloku sowieckiego? Czy z perspektywy innej niż polska istnieje pozytywny przekaz o dawnej Rzeczypospolitej ? Jak budować wspólną pamięć o dawnej Rzeczypospolitej, która łączy a nie dzieli, i czy jest  o w ogóle możliwe?

IMG_5181