Oto wykaz podręczników do wszystkich klas naszego liceum:

Wykaz podręczników dla klasy I liceum na rok szkolny 2017/18

PRZEDMIOT TYTUŁ AUTOR WYDAWNICTWO
Język polski „Przeszłość to dziś– podręcznik do klasy pierwszej, cz. I i II A. Nawrecki, D. Siwicka Stentor
Matematyka „Matematyka. Podręcznik do liceów i techników, klasa 1.

Zakres podstawowy / zakres podstawowy i rozszerzony” podręcznik i zbiór zadań

M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda Oficyna Edukacyjna

Krzysztof Pazdro

Język angielski Oxford Solutions T. Falla, P. A Davies Oxford University Press

Polska Sp. z o.o.

Język francuski Nouvel Edito 1 B1 R.  Romain Didier
Język niemiecki „Infos 1A/1B” C. Serzysko, B.Sekulski, N. Drabich Pearson
Język hiszpański Aula Internacional 1 Nueva Edicion Jaime Corpas, Eva Garcia,  Agustin Garmendia Lektorklett
Język włoski Nuovo Progetto Italiano T. Martin, S.Magnelli Nowela
Biologia „Biologia na czasie”- zakres podstawowy M.  Guzik, E. Jastrzębska, R.  Kozik, R.  Matuszewska,

E.  Pyłka-Gutowska, W.  Zamachowski

Nowa Era
Chemia „To jest chemia”- zakres podstawowy R.Hassa, A.Mrzigod, J.Mrzigod Nowa Era
Fizyka „Odkryć fizykę”- zakres podstawowy M.  Braun, W.  Śliwa Nowa Era
Historia „Poznać przeszłość. Wiek XX” Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow Nowa Era
Geografia Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy Radosław Uliszak,Krzysztof Wiedermann Nowa Era
WOK „Wiedza o kulturze” W. Panek Wyd.Polskie w Wołominie
WOS “Ciekawi  świata “- poziom podstawowy Maciej Batorski Operon
Podstawy przedsiębiorczości „Krok w przedsiębiorczość” Z. Makieła, T. Rachwał Nowa Era
Religia „Mocni wiarą” R. Chrzanowska Św. Stanisława

 

Wykaz podręczników dla klasy II liceum na rok szkolny 2017/18

PRZEDMIOT TYTUŁ AUTOR WYDAWNICTWO
Język polski „Przeszłość to dziś. Podręcznik do klasy drugiej-cz. I i II. 1.      E. Paczorska

2.      J. Kopciński

Stentor
Matematyka „Matematyka. Podręcznik do liceów i techników, klasa 2.

Zakres podstawowy / zakres podstawowy i rozszerzony” podręcznik i zbiór zadań

M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda Oficyna Edukacyjna

Krzysztof Pazdro.

Język angielski Oxford Solutions T. Falla, P. A Davies Oxford University Press Polska Sp. Z o.o.
Język francuski Nouvel Edito 1 B1 /B2 R.  Romain Didier
Język niemiecki „Infos 2A/2B” C. Serzysko, B.Sekulski, N. Drabich Pearson
Język hiszpański Aula Internacional 1 Nueva Edicion Jaime Corpas, Eva Garcia,  Agustin Garmendia Lektorklett
Biologia rozszerzona „Biologia na czasie 1, 2,”- zakres rozszerzony 1.      M.  Guzik, E. Jastrzębska, R.  Kozik, R.  Matuszewska, E.  Pyłka-Gutowska,

W.  Zamachowski

2.       F. Dubert

Nowa Era
Historia rozszerzona Zrozumieć przeszłość”- cz I Starożytność, Średniowiecze , cz. II Dzieje nowożytne Cz. I R.Kulesza, K.Kowalewski

Cz. II P.Klint, P.Galik

 

Nowa Era
Geografia rozszerzona Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Radosław Uliszak,Krzysztof Wiedermann Nowa Era
Historia i społeczeństwo „Poznać Przeszłość”:

1. „Panteon Ojczysty, ojczyste spory”

2. „Rządzący i rządzeni”

3. „Wojna i Wojskowość”

1.      T.Maćkowski

2.      J.Janicki

3.      J.Cenren

Nowa Era
Przyroda Ciekawi świata. Przedmiot uzupełniający Przyroda

część 2 Chemia, 3 Biologia, 4 Geografia

3.      Agata Sawicka

4.      Agata Duda,
Jolanta Holeczek

5.      Agata Łazarz,
Aneta Szczepańska,
Sławomir Sobotka

1.      Wydawnictwo Operon
Podstawy przedsiębiorczości „Krok w przedsiębiorczość” Z. Makieła, T. Rachwał Nowa Era
Religia „Mocni wiarą” R. Chrzanowska Św. Stanisława

 

Wykaz podręczników dla klasy III liceum na rok szkolny 2017/18

PRZEDMIOT TYTUŁ AUTOR WYDAWNICTWO
Język polski „Przeszłość to dziś cz. III- zakres podstawowy

i rozszerzony

J. Kopciński Stentor
Matematyka „Matematyka. Podręcznik do liceów i techników,

klasa 3. Zakres podstawowy / zakres podstawowy

i rozszerzony” podręcznik i zbiór zadań

M. Kurczab, E. Kurczab,

E. Świda

Oficyna Edukacyjna

Krzysztof Pazdro.

Język angielski Oxford Solutions T. Falla, P. A Davies Oxford University Press Polska Sp. Z o.o.
Język francuski Nouvel Edito  B1 /B2 R.  Romain Didier
Język niemiecki „Infos 3A/3B” C. Serzysko, B.Sekulski, N. Drabich Pearson
Język hiszpański Espanol en marcha 2 Francisca Castro Viudez, Ignacio Rodero Diez, Caren Sardinero Franco SGEL
Biologia rozszerzona „Biologia na czasie 3”- zakres rozszerzony  F. Dubert Nowa Era
Historia rozszerzona Zrozumieć przeszłość”- cz III

 

P.Galik

 

Nowa Era
Geografia rozszerzona Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Radosław Uliszak,

Krzysztof Wiedermann

Nowa Era
Historia i społeczeństwo „Poznać Przeszłość”:

Cz. 3 Europa i świat

Cz. 4 Zrozumieć przeszłość

3. K. Kłodziński,

T. Krzemiński

4. J. Kłaczkow, A. Zielińska

Nowa Era
Przyroda Ciekawi świata. Przedmiot uzupełniający

Przyroda część 1 Fizyka

G. F. Wojewoda Wydawnictwo Operon