Podsumowanie Akcji “Dzień Bezpiecznego Internetu”

Data: 6 lutego 2024 roku (etap 1) oraz 5-6 marca 2024 roku (etap 2)

Ważne punkty:

1. Prezentacje tematyczne:

Serdeczne podziękowania dla uczniów Samorządu Uczniowskiego, którzy prowadzili 15-minutowe prezentacje w formie Power Point. To niezwykle istotne, aby młodzi ludzie zdobywali wiedzę na temat:

  • ochrony prywatności
  • unikania cyberprzemocy
  • krytycznego myślenia w Internecie

2. Gry i zabawy:

  • Cieszymy się, że wszyscy mieli okazję bawić się podczas przerw.
  • Ping-pong i karaoke okazały się świetnym sposobem na integrację i naukę w przyjemnej atmosferze.

3. Lekcje online i webinary dla nauczycieli:

  • To fantastyczny krok w kierunku zwiększenia świadomości nauczycieli na temat bezpieczeństwa w sieci.
  • Dzięki takim inicjatywom możemy razem tworzyć bezpieczne środowisko dla naszych uczniów.

Podsumowanie:

Pamiętajmy, że Dzień Bezpiecznego Internetu to nie tylko jednorazowe wydarzenie, ale stała troska o nasze bezpieczeństwo online. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za działanie na rzecz dobra naszej społeczności i zamieszczamy zdjęcia prezentujące przebieg akcji “Dzień Bezpiecznego Internetu”, które również były ważnym elementem naszej inicjatywy. Uczniowie i nauczyciele dokumentowali wydarzenia, tworząc piękne wspomnienia. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za udział w tym wyjątkowym dniu!

Organizatorzy