Licealny przedmiot: wiedza o kulturze ma dać młodemu człowiekowi narzędzia do odbioru i świadomego przeżywania kultury, której jednym z elementów jest sztuka.
Nasz miniprojekt pn. ,,Szkolna Krytyka Sztuki” polega na tym, że cztery klasy pierwsze XVII LO zetknęły się z obrazami czterech malarzy z różnych epok, różnych krajów i różnych szkół: E. Dagasem, E. Munchem, V. Kandinskim i M. Kołpanowiczem. Spotkania ze sztuką tych artystów zaowocowały bardzo osobistymi tekstami, próbującymi odczytać sens dzieła. Wybór uczniowskich tekstów został opublikowany w czterech gazetkach, stanowiących efekt działań.
Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z niezwykle wrażliwymi przemyśleniami młodych krytyków sztuki.

Nauczycielka wiedzy o kulturze Mirela Rubin-Lorek