Oto najważniejsze informacje dotyczące Rady Rodziców:


Prezydium Rady Rodziców

AGATA CZEPIEC – przewodniczący
BARBARA CHWALIŃSKA
JOANNA PELCZAR – skarbnik

Komisja Rewizyjna

ANNA HADYNIAK – POGWIZDA – przewodnicząca
ANNA PIETRZYK


Numer konta Rady Rodziców:
31 1020 2892 0000 5102 0015 5630

e – mail: radarodzicowzso7@o2.pl