Oto najważniejsze informacje dotyczące Rady Rodziców:

RADA RODZICÓW przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie

Przewodniczący – p. Konrad Kiszka
Z-ca Przewodniczącego – p. Marcin Zabierowski
Skarbnik – p. Joanna Pelczar


Numer konta Rady Rodziców:
31 1020 2892 0000 5102 0015 5630

e – mail: radarodzicowzso7@o2.pl