Rada Rodziców – informacje

Oto najważniejsze informacje dotyczące Rady Rodziców: RADA RODZICÓW przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie Przewodniczący – p. Tomasz Rutkowski Z-ca Przewodniczącego – p. Renata Niewiarowska Skarbnik – p. Joanna Pelczar […]

Nagrody od Rady Rodziców

Rada Rodziców nagrodziła dziś uczniów, którzy w pierwszym półroczu tego roku szkolnego osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz mogą poszczycić się wzorową frekwencją i zachowaniem. Wyróżnieni uczniowie wraz z gratulacjami od Dyrekcji szkoły, Rady Rodziców, otrzymali wysokiej jakości słuchawki. Klasa o najwyższej frekwencji w nagrodę otrzyma bilety do kina na wybrany przez siebie film. Gratulujemy! […]

Prośba Rady Rodziców

Rada Rodziców po raz kolejny zwraca się do Państwa z prośbą o DOBROWOLNE wpłaty na rzecz Rady Rodziców naszej szkoły w sugerowanej kwocie 100 zł. Jeżeli jednak suma ta przekracza Państwa możliwości prosimy o wsparcie [...]

1% podatku

Dyrekcja szkoły oraz Rada Rodziców działająca przy ZSO nr 7 zwraca się z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku Stowarzyszeniu Pomocy Szkole Małopolska. […]