Zespół Humanistyczny XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Młodej Polski w Krakowie

zaprasza uczniów klas I-III liceum do udziału w konkursie historycznym

z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

„Rola Krakowa w odzyskaniu niepodległości”

REGULAMIN

 1. Konkurs zorganizowany jest z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorem konkursu jest zespół humanistyczny XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Młodej Polski w Krakowie.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III liceum.
 3. Konkurs odbędzie się 8 listopada 2019 roku na sali gimnastycznej naszego liceum.
 4. Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy historycznej i kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży.
 5. Zakres tematyczny konkursu związany jest z okolicznościami odzyskania przez Polskę niepodległości i dotyczy sprawy polskiej w czasie I wojny światowej i pierwszych lat niepodległego państwa polskiego (do roku 1922) oraz roli Krakowa w odzyskaniu niepodległości.
 6. W konkursie biorą udział 3-osobowe drużyny reprezentujące poszczególne klasy.
 7. W terminie do 30 września 2019 roku każda klasa zobowiązana jest zgłosić do organizatorów konkursu skład swojej drużyny (proszę uwzględnić zastępstwo na wypadek nieobecności któregoś z członków drużyny).
 8. Po 3 etapach zmagań konkursowych Jury wyłoni 2 drużyny, które uzyskają największą ilość punktów. Dla zwycięskich drużyn i ich klas przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły i sponsorów.

Zagadnienia:

 1. Partie polityczne na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku.
 2. Orientacje polskich ruchów politycznych w obliczu zbliżającej się wojny.
 3. Działania niepodległościowe Polaków przed wybuchem I wojny światowej.
 4. Sprawa polska w czasie I wojny światowej.
 5. Sprawa polska na konferencji pokojowej w Wersalu.
 6. Odrodzenie Rzeczypospolitej – formowanie ustroju i władzy (do konstytucji marcowej 1921 włącznie).
 7. Kształtowanie granic II Rzeczypospolitej (do 1922).
 8. Rola Krakowa w odzyskaniu niepodległości (pozycja do pobrania tutaj)