Drodzy Uczniowie, drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, które z powodów bezpieczeństwa ograniczy się do spotkań zespołów klasowych z wychowawcami klas według harmonogramu umieszczonego pod poniższymi informacjami.

Prosimy, aby Uczniowie (bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych, których domownicy nie przebywają w kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych) przybyli do Szkoły w wyznaczonych godzinach w założonych maseczkach zasłaniających usta i nos (nie gromadzili się wcześniej przed budynkiem Szkoły), stosowali się do obowiązujących procedur na terenie budynku szkolnego – przy wejściu zdezynfekowali dłonie, zachowywali konieczny dystans, udawali się bezpośrednio do przydzielonej sali lekcyjnej, stosowali się do wskazań nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.

Organizacja pracy Szkoły i zasady bezpieczeństwa obowiązujące w nowym roku szkolnym zostaną omówione z Uczniami w czasie spotkań z Wychowawcami.

Przewidywany czas spotkań klasowych to ok. 45 minut.

Harmonogram spotkań zespołów klasowych z wychowawcami klas:

klasa I A, I B, I C, I D – godz. 10.15, foyer, parter (będzie informacja, gdzie należy się udać), wejście główne
klasa II A – godz. 10.30, sala nr 13, I piętro, wejście od strony szatni
klasa III AP – godz. 10.45, sala nr 19, II piętro, wejście główne
klasa III BP – godz. 11.00, sala nr 19 a, II piętro, wejście od strony szatni
klasa III AG – godz. 11.15, sala nr 11, I piętro, wejście główne
klasa III BG – godz. 11.30, sala nr 10, I piętro, wejście od strony szatni
klasa III CG – godz. 11.45, sala nr 20, II piętro, wejście główne

Msza św. inaugurująca rok szkolny  dla Uczniów naszego Liceum rozpocznie się o godz. 8.00 w Parafii pw. św. Wojciecha.

Zapraszamy!