Drodzy Uczniowie!
Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, które z powodów bezpieczeństwa ograniczy się do spotkań zespołów klasowych z wychowawcami klas według harmonogramu umieszczonego pod poniższymi informacjami.

Prosimy, aby uczniowie (bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych, których domownicy nie przebywają w kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych) przybyli do Szkoły w wyznaczonych godzinach w założonych maseczkach zasłaniających usta i nos (nie gromadzili się wcześniej przed budynkiem Szkoły), stosowali się do obowiązujących procedur na terenie budynku szkolnego – przy wejściu zdezynfekowali dłonie, zachowywali konieczny dystans, udawali się bezpośrednio do przydzielonej sali lekcyjnej, stosowali się do wskazań nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.

Organizacja pracy Szkoły i zasady bezpieczeństwa obowiązujące w nowym roku szkolnym zostaną omówione z uczniami.

Przewidywany czas spotkań klasowych to ok. 45 minut.

Harmonogram spotkań zespołów klasowych z wychowawcami klas:

klasa wstępna – godz. 9.00, sala nr 12, I piętro, wejście główne
klasa I A – godz. 9.30, sala nr 15, I piętro, wejście główne
klasa II AG – godz. 9.15, sala nr 11, I piętro, wejście od strony szatni
klasa II BG – godz. 9.45, sala nr 10, I piętro, wejście od strony szatni
klasa II CG – godz.10.15, sala nr 20, II piętro, wejście od strony szatni
klasa II AP – godz. 10.00, sala nr 16, I piętro, wejście główne
klasa II BP – godz. 10.30, sala nr 19 a, II piętro, wejście główne
klasa III A – godz. 10.45, sala nr 19, II piętro, wejście od strony szatni
klasa III B – godz.11.00, sala nr 21, II piętro, wejście główne
klasa III C – godz.11.30, sala nr 22, II piętro, wejście od strony szatni
klasa III D – godz.11.45, sala nr 23, II piętro, wejście główne.

Msza św. inaugurująca rok szkolny  dla uczniów klas licealnych rozpocznie się o godz. 8.00 w Parafii pw. św. Wojciecha.

Zapraszamy!