Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Nauczanie dwujęzyczne to metoda kształcenia, polegająca na tym, że prócz intensywnej nauki języka obcego również wybrane przedmioty nauczane są w języku polskim i obcym.

Co daje nauczanie dwujęzyczne?

Nauczanie dwujęzyczne daje możliwość osiągnięcia wysokiego poziomu znajomości języka obcego. Absolwent klasy dwujęzycznej szkoły podstawowej po dwóch latach nauki (klasy 7 i 8) lub uczeń klasy wstępnej po roku może osiągnąć poziom A2 (poziom podstawowy), maturzysta B2 lub nawet C1 (biegła znajomość języka).

Czy to nowa metoda?

Nie. Zintegrowane kształcenie językowo-przedmiotowe jest od lat popularne w wielu krajach, w tym również w Polsce. Metoda ta cieszy się poparciem dydaktyków i instytucji europejskich, ponieważ przygotowuje młodzież do życia we współczesnym, wielojęzycznym  świecie.

Jak wygląda na co dzień?

W praktyce nasi uczniowie mają po pięć-sześć lekcji języka francuskiego w tygodniu, a uczniowie klasy wstępnej aż 18. Część przedmiotów (matematyka, fizyka, biologia, historia)  nauczana jest w systemie dwujęzycznym tj. w języku polskim i francuskim. Proporcje wykorzystania obu języków podczas lekcji ustala nauczyciel.

Jakie możliwości daje nauczanie dwujęzyczne?

Uczniowie klas dwujęzycznych realizują polski program nauczania, co pozwala im kontynuować naukę w kraju, a dobra znajomość języka francuskiego pozwala bez obaw podjąć studia za granicą.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji, która przybliży Państwu ideę Zintegrowanego Nauczania Językowo-Przedmiotowego. Prezentacja została przygotowana przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.