W dniu 7 listopada odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych oraz klasy wstępnej liceum. Zostało ono połączone z obchodami Święta Niepodległości 11.11. Tym samym uroczystość składała się z części oficjalnej, odczytania wspomnień legionistów przez Jakuba i Olafa oraz montażu słowno-muzycznego wiążącego historię drogi Polski do niepodległości oraz pieśni legionowych.

Całą uroczystość przygotowali i wspaniale prowadzili uczniowie z klas pierwszych i wstępnej pod opieka wychowawców, wprowadzając widownię w podniosły nastrój. Rodzice uczniów przygotowali słodki poczęstunek i piękne kwiaty, które zostały wręczone dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły. To była piękna chwila, która ujawniła wiele talentów uczniowskich.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Ślubowanie 2022 (2)