Mija właśnie 101 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach obchodów tej rocznicy zapraszamy Państwa na szkolny konkurs historyczny „Rola Krakowa w odzyskaniu niepodległości”, w którym trzyosobowe drużyny wszystkich klas naszego liceum będą prezentować swoją wiedzę na temat okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości oraz roli naszego miasta w tworzeniu się niepodległego państwa polskiego.

Konkurs otrzymał honorowy patronat krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

17_lo_konkurs_A2