Witaj maj, Trzeci Maj!

Święto Konstytucji Trzeciego Maja uczciliśmy uroczystym apelem w szkole oraz udziałem pocztu sztandarowego w uroczystościach miejskich.