W piątek 10 listopada odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych oraz klasy wstępnej liceum. Została ona połączona z obchodami Narodowego Święta Niepodległości.

Clipboard04   Clipboard06

Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego wykonania hymnu narodowego. Następnie uczniowie złożyli ślubowanie, którego rota wybrzmiała zarówno w języku polskim, jak i francuskim. Pani dyrektor zwróciła się do wszystkich zebranych, a szczególnie do uczniów klas pierwszych i klasy wstępnej, podkreślając znaczenie tego ważnego wydarzenia. Złożyła również życzenia w imieniu własnym oraz w imieniu przewodniczącej Szkolnej Rady Rodziców.

Clipboard01

Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna. Uczniowie klas pierwszych i klasy wstępnej pod opieką wychowawców przygotowali montaż słowno-muzyczny, w czasie którego wybrzmiały wiersze polskich poetów. Uczniowie przedstawili historię zniewolenia Polski i drogę do odzyskania niepodległości, uzupełniając ją poetyckim komentarzem Ignacego Krasickiego, Cypriana Kamila Norwida, Wisławy Szymborskiej i Marka Grechuty. Chór z kolei uświetnił uroczystość wykonaniem tradycyjnych i nastrojowych, ale też radosnych pieśni patriotycznych. To była piękna chwila, która ujawniła wiele talentów uczniowskich.

Clipboard02   Clipboard05

Clipboard08  Clipboard07

Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć uczniowie i nauczyciele spotkali się przy wspólnym stole, ponieważ rodzice przygotowali słodki poczęstunek, za który bardzo serdecznie dziękujemy.

Clipboard011