Wielka Loteria Fantowa – „Solidarni z Ukrainą”

8 marca przy okazji Dnia Kobiet w naszej Szkole, Uczennice kl. III BP zorganizowały Wielką Loterię Fantową w ramach akcji „Solidarni z Ukrainą”.

Image-2Organizatorzy przewidzieli losy zarówno dla Uczniów jak i Nauczycieli. Na stoisku w czasie przerw można było zakupić losy w cenie 2, 5, 10 i 20 złotych. Wyliczone kwoty wrzucano do puszek. Każdy los wygrywał, a nagrody były naprawdę atrakcyjne dzięki naszym nieocenionym Sponsorom z Rady Rodziców.

 

 

 

 

 

 

1

1

3

W pomoc-zabawę zaangażowała się cała społeczność Szkoły. Było to piękne świadectwo tego, że chcemy i możemy solidarnie pomagać innym. Dochód z loterii wyniósł około 1400 zł i zostanie przekazany na pomoc ludziom z Ukrainy.
11 marca , 2022|