UWAGA, UWAGA!

14 WRZEŚNIA 2022 r.

w holu przy wejściu do szkoły odbędą się

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZSO7.

Uczniowie będą zapraszani klasami w godz. 9.00 – 11.30.

Każdy kandydat otrzyma numer kandydata i na kartach do głosowania nie wpisujemy nazwiska, tylko numer kandydata.

Głosujemy na:

przewodniczącego SU,

zastępcę przewodniczącego SU,

skarbnika SU,

sekretarza SU.

Można wpisać tego samego kandydata w kilku pozycjach.

Uczniowie głosują również na nauczyciela – opiekuna SU – wpisując na kartę do głosowania imię i nazwisko nauczyciela.

Wyniki poznamy do piątku 16 września 2022.

Wybieramy na podstawie PROGRAMU WYBORCZEGO kandydata oraz indywidualnego „researchu”.

 Do kandydowania zgłosili się:

0AF – Magdalena Pękala

IA – ……………………….

IB – ……………………….

IC – Olaf Konofalski

IIA- Milena Zielińska

IIB – Franciszek Żywicki

IIC – Alicja Plenkowska

IID – Florentyna Łudzik

IIIA – Maja Zielińska

IVA – Adam Klimek

Swoją kandydaturę można jeszcze zgłosić do Mileny Zielińskiej z klasy IIA.

Plakat wyborczy należy wywiesić do godz. 15.20 do wtorku 13 września 2022.