W styczniu prezentowaliśmy większość prac konkursowych.

W ostatnim momencie nadeszły jeszcze cztery prace, które niniejszym dodatkowo prezentujemy:

Muzeum Powstania Warszawskiego Pomnik Małego Powstańca Warszawskiego

Przydrożna kapliczka z Warszawskiej Pragi ‚44 rok
Za najlepsze zdjęcie uznano pracę Julii Rumian (klasa II BG) – fotografię prezentującą przedstawienie Warszawskiej Syrenki w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Syrenka Muzeum Powstania Warszawskiego
Ponadto postanowiono specjalnie – wyróżnieniami – uhonorować prace Emilii Rychlickiej (mural z ul. Jałowcowej w Krakowie – zdjęcie prezentowaliśmy w styczniu) oraz Oksany Sawickiej (ekspozycja Polska Ich Ojczyzną – zdjęcie prezentowaliśmy w styczniu).
Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową (poza tym wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani dodatkową oceną, a także otrzymają okolicznościowe dyplomy).
Uroczyste wręczenie przewiduje się po powrocie ze zdalnego nauczania.