Serdecznie gratulujemy

Mateuszowi Danielczykowi

i Oldze Kaziród

z klasy IAG

uzyskania wyróżnień w XIV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy
„W kręgu mitów i kultury antycznej”

Brawo!

mity2