Uczniowie klas dwujęzycznych LO i klasy wstępnej z językiem francuskim mają wyjątkową możliwość sprawdzenia znajomości języka francuskiego podczas spotkań z  JUDITH LERICH, lektorką  języka francuskiego odbywającą staż w Instytucie Francuskim w Warszawie. Dziś odbyła się lekcja w klasie IIAG LO.  Tematem była praca  studentów  we Francji w trakcie epidemii. U nas,  nasi uczniowie nawet w trakcie nauczania online mają kontakt z żywym „językiem francuskim”.

Zajęcia z lektorką fr