Zapraszamy kandydatów

do klasy wstępnej z językiem francuskim do naszego LO!

Trzeci termin rekrutacyjny to 1 sierpnia 2022.

O godz. 12.00 zapraszamy na test predyspozycji językowych

sprawdzian bada zdolności do uczenia się języka obcego.

Niewymagana jest znajomość języka francuskiego.

Ulotka_klasa wstępna_awers-1