DWUJĘZYCZNA KLASA WSTĘPNA W XVII LO

DLA UCZNIÓW

KOŃCZĄCYCH OŚMIOLETNIĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ

 Od roku szkolnego 2020/2021 XVII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie otwiera dwujęzyczną klasę wstępną z językiem francuskim.

 Czym jest dwujęzyczna klasa wstępna?

Jest to rok przygotowujący do czteroletniej nauki w klasie dwujęzycznej, kończącej się obowiązkowo polskimi egzaminami maturalnymi i, w drodze wyboru, egzaminami maturalnymi z przedmiotów nauczanych w języku francuskim. Realizacja tego rocznego kursu w wymiarze 18 godzin tygodniowo języka francuskiego pozwala na osiągnięcie takiego poziomu znajomości, który w kolejnych latach umożliwi uczestnictwo w zajęciach języka francuskiego i przygotowanie do matury z przedmiotów nauczanych w systemie dwujęzycznym.

Dla kogo adresowana jest klasa wstępna?

Kandydaci do klasy wstępnej to absolwenci szkoły podstawowej nieznający języka francuskiego. Dodatkowy (w porównaniu ze standardowym czasem uczęszczania do liceum) rok intensywnej nauki języka francuskiego umożliwi kontynuację programu dwujęzycznego w klasach I – IV liceum.

Plakat_ZSO_FOTO_03 - copie