Konkurs artystyczny

« Polska – Węgry . Co nas łączy? 1000 lat stosunków polsko – węgierskich »

Zapraszamy uczniów ZSO nr 7 w Krakowie do udziału w szkolnym konkursie artystycznym na plakat związany z tematem: « Polska – Węgry. Co nas łączy ? 1000 lat  stosunków polsko – węgierskich ».

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do rozwijania kreatywności i artystycznej wrażliwości oraz podkreślenie wielowiekowych związków pomiędzy Polską i Węgrami. Konkurs stanowi część obchodów «Dni węgierskich w ZSO nr 7 w Krakowie».

  • Każda klasa naszej szkoły pod opieką wychowawcy przygotuje do konkursu minimum 2 prace. Mogą być one wykonane indywidualnie lub 2-osobowych zespołach.
  • Prace należy składać w bibliotece szkolnej do 4 czerwca 2018 roku.
  • Finał konkursu odbędzie się 12 czerwca 2018 roku w czasie uroczystej gali, której gościem honorowym będzie Konsul Generalna Węgier w Krakowie Pani Adrienne Körmendy. Finał ten połączony będzie z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy pokonkursowej w Konsulacie Generalnym Węgier w Krakowie.
  • Dla laureatów są przygotowane nagrody – niespodzianki ufundowane przez Konsulat Węgierski w Krakowie oraz Węgierski Instytut Kultury w Warszawie.

Regulamin konkursu „Polska-Węgry. Co nas łączy?”

Oświadczenie uczestnika konkursu