Informujemy, że zebrania wychowawców z rodzicami poszczególnych klas (oprócz maturalnych) odbędą się w poniedziałek, 10 września o godzinie 18.00 w salach lekcyjnych.

Wspólne spotkanie dyrekcji i wychowawców klas trzecich LO z rodzicami i uczniami klas maturalnych rozpocznie się o godzinie 18.00 w sali gimnastycznej. Po jego zakończeniu odbędą się zebrania w salach lekcyjnych.

Zapraszamy!