Dyrekcja Szkoły uprzejmie prosi o zapoznanie się ze zmianami w organizacji roku szkolnego w ZSO nr 7:

Org roku szk  2020 21 zmiany-1